Hoppe over navigering

Mercedes-Benz CapaCity og Capacity L.

CapaCity og CapaCity L er ideell for hyppig frekventerte ruter i bytrafikkens rushtimer.