Hoppe over navigering

Kontroll på fartsskriver

Bestill 2-årskontroll på fartsskriver hos oss!

  • Konkurransedyktig pris
  • Utføres mens du venter

Hvorfor skal man kontrollere fartskriver for lastebil?

Fartsskriveren, eller tachografen, er en kritisk komponent i lastebiler, og regelmessig kontroll er nødvendig av flere grunner.

For det første bidrar den til å sikre overholdelse av lovgivningen, ettersom mange land krever at tunge kjøretøy har en fungerende fartsskriver, og at dataene fra denne er tilgjengelige for myndighetene. Videre bidrar fartsskriveren til veisikkerheten ved å sikre at sjåførene overholder kjøre- og hviletidsbestemmelsene, som er viktige for å forhindre tretthet og ulykker.

Kontroll av fartsskriveren er også nødvendig for å beskytte sjåførens rettigheter, og for å forhindre at de blir presset til å kjøre lenger enn det som er trygt eller tillatt. Til slutt, kan data fra fartsskriveren bidra til å forbedre effektiviteten gjennom analyse av kjøremønstre.

Dette kan du forvente når du tar 2-årskontrollen på din fartsskriver hos Bertel O. Steen

  • Prisen er konkurransedyktig.
  • 2-årskontrollen på fartsskriveren  utføres etter retningslinjene med svært høy faglig kompetanse.
  • Kontrollen tar 2,5 timer (avhengig av type tungbil), og du kan normalt vente mens den blir utført, om du ønsker det. Vi har kaffe, ventesone og trådløst nett om du ønsker å jobbe mens du venter.
  • Vi håndterer alt det praktiske rundt 2-årskontrollen på fartsskriveren, som dokumentasjon på  godkjenning. Du skal slippe å tenke på annet enn å levere og hente bilen din.
  • Dersom vi finner at noe er feil får du eget tilbud på utbedring av dette der tilbudet er basert på bruk av deler og reparasjon utført etter fabrikantens retningslinjer.

Når skal fartsskriver kontrolleres?

Hvert annet år skal fartsskriver på kjøretøy over 3500 kg kontrolleres. Hos oss kan du få utført 2-årskontroll av fartsskriver på alle typer tungbil. Om du er usikker på når neste kontroll er, kan du enkelt sjekke dette på kontroll lappen som sitter i bakkant på førerdøråpningen eller kontakte din forhandler.  

2-årskontrollen på fartsskriver gjennomføres i tråd med felles retningslinjer som samtlige verksteder som er godkjent til å utføre 2-årskontrollen på fartsskriver må følge.

Hvor lang tid tar en 2-årskontroll på fartsskriveren?

En 2-årskontroll på fartsskriveren tar 2,5 timer. Du må gjerne vente hos oss mens vi utfører arbeidet på bilen din, hvis du ønsker det. I vår vente sone kan vi by på både kaffe og trådløst nett.

Finn nærmeste verksted

Alle våre verksteder er 100% merkeuavhengige og tar deg imot uansett hva slags merke du kjører. Vi har også egne skade- og påbyggerverksteder.

Gå til verksteds- og forhandleroversikt
verksted