Hoppe over navigering

Bærekraft i praksis

NaN.NaN.NaN

For Daimler er ikke bærekraft bare en motetrend, men en viktig holdning. For å gjøre sitt for denne globale målsetningen, har de satt opp et tydelig veikart for å gjøre transportbransjen CO₂-nøytral. Elektrisk mobilitet er nøkkelen til bærekraft, og med eActros realiserer de bærekraft allerede i dag: uten lokale CO₂-utslipp.

Mot CO₂-nøytral produksjon.

Bærekraft stanser ikke ved eTruck. For å redusere CO₂-utslippet må man se på helheten. Derfor skal alle europeiske Daimler-fabrikker produsere CO₂-nøytralt fra 2022 . Daimler reduserer også konsekvent CO₂-utslippene sine med klimanøytral produksjon, og etterstreber å unngå utslipp der det er mulig. I tillegg til å benytte grønn strøm, bygger de kontinuerlig ut fornybar energi på anleggene sine. En dekkende strømavtale skal sikre at alle Daimler Truck AG sine fasiliteter i Tyskland får dekket strømbehovet sitt med strøm fra vind-, sol- og vannkraft.

Ikke enten eller

Når man sammenligner direkte, er eActros opptil dobbelt så effektiv som en diesellastebil. Det er mulig fordi den utnytter den elektriske drivlinjen og energigjenvinningen på en effektiv måte. Løsningen er skreddersydd for tung distribusjonstrafikk i urbane områder med el-lastebiler. Den overbeviser med optimalisert drivlinjevekt, økt effektivitet og mer stillegående kjøring. De elektrisk drevne akslene har to separate elektriske motorer som muliggjør ytelser opptil 400 kW.

TruckTraining - på elbil vis

Energi- og ressursbesparende kjøring er ikke bare avhengig av hvor effektiv drivlinjen er, men også fra kjørestilen og -vanene til sjåførene. Derfor byr Mercedes-Benz Trucks på et eget kjørekurs tilpasset eActros. Kurset begynner med det grunnleggende, som lading av lastebilen, henting av informasjon relevant for elbiler, og hvordan dette gjøres til en del av den daglige kjørerutinen. Dette lærer deltakerne gjennom å se på den nye, elektriske drivlinjen. Kurset formidler også noen nyttige tips til hvordan man henter mest mulig ut av energigjenvinningen og dermed kjører på en måte som gir optimal rekkevidde og minst belastning for batteriet.

Brenselcelle eller batteri?

Begge teknologiene muliggjør ren transport. Batterielektrisk drift viser sine sterke sider dersom turene kan planlegges godt og passer rammedataene for last: Den kombinerer en ekstremt høy energieffektivitet med lave energikostnader. Dersom det handler om lange strekninger og fleksibilitet ved strekning og last, er Mercedes-Benz Trucks sin hydrogendrivlinje det beste alternativet. Den gjør at man kan nå betydelig større rekkevidder på bare en tank.

Begge drivlinjene gir transport uten lokale CO₂-utslipp, hvilket er grunnen til at Mercedes-Benz Trucks startet tidlig med utviklingen. I dag kan vi presentere konkrete løsninger: eActros vil masseprodusere fra 2021. Og det er bare begynnelsen, for frem mot 2039 vil Mercedes-Benz ha den passende elektrifiserte løsningen i programmet for nesten alle behov. Fra en lett distribusjonsløsning til tung internasjonal langtransport.

Bare starten

Allerede fra neste år skal eEconic bli den nyeste spesialisten på urban kjøring. Fra 2024 skal vi dessuten komme med eActros LongHaul, som vil være et batterielektrisk, masseprodusert alternativ for langtransport. Hydrogen-konsept-lastebilen Mercedes-Benz GenH2 Truck hadde også nylig premiere, og forventes å gå til kundetesting allerede i 2024.