Hoppe over navigering
Illustrasjon av hvordan Mercedes-Benz ser for seg fremtidens fabrikker

eMobility - En bærekraftig transportfremtid

Elektromobilitet representerer fremtidens transport, og Mercedes-Benz står i frontlinjen for denne transformasjonen. Fokuset er ikke bare på selve kjøretøyet, men også på helheten av systemet som omgir det.

Hva er eMobility?

eMobility, eller elektromobilitet, omhandler bruk av elektriske drivlinjeteknologier og infrastrukturer for å muliggjøre elektrisk drift av kjøretøy. Dette inkluderer for eksempel bruk av elektriske biler, el-sykler, elektriske motorsykler, el-busser og el-lastebiler.

Dette skiftet representerer en revolusjon i transportsektoren og kommer som en respons på de globale klimaendringene, de økende bekymringene for luftkvalitet i byer og den stadig synkende tilgjengeligheten av fossile brensler.

Felles for alle elektriske kjøretøy er at de bruker strøm fra strømnettet som sin hovedkraftkilde. De kan lagre denne energien i batterier om bord og bruke den til å kjøre. Siden de bruker elektrisitet i stedet for bensin eller diesel, slipper de ikke ut CO2. Ved å avkarbonisere transportsektoren vil elektromobilitet skape en renere, sunnere og mer overkommelig fremtid for alle.

Elektromobilitet i dag

Med stigende CO2-utslipp som påvirker klimaet globalt, og trafikk som bidrar til 24% av alle CO2-utslipp i verden, er det et sterkt behov for å vurdere alternativer til fossile drivstoffkjøretøy. Elektriske kjøretøy tilbyr en løsning på dette problemet ved å kjøre uten CO2-utslipp. Videre, med en forventning om at nesten 70% av verdens befolkning vil bo i byområder innen 2050, vil behovet for lavutslippskjøretøy bli enda mer kritisk for å sikre ren luft i disse tettpakkede byområdene.

Dessuten er fossile brensler en endelig ressurs. Elektromobilitet tilbyr en bærekraftig løsning som vil vare langt utover denne tidshorisonten.

Overgangen til elektrisk mobilitet er ikke uten utfordringer. Aspekter som oppvarming og nedkjøling kan kreve opptil 50% av elbussens totale energiforbruk. Dermed er nøye planlegging og optimering avgjørende, og en utfordring elektriske busser tar på strak arm med spesialutviklet teknologi. Utbygging av ladestasjoner og oppdatering av el-nettet er nødvendig for å støtte en stor flåte av elektriske kjøretøy.

En Mercedes-Benz eCitaro på ladestasjon

Mercedes-Benz om eMobility

Overgangen til elektriske busser er ikke bare viktig for miljøet, men også for byers og kommuners klimamål. For en effektiv implementering av elektromobilitet er det nødvendig med helhetlig planlegging som tar hensyn til alle aspekter av systemet. Mercedes-Benz eMobility-konsulenter hjelper deg med dette.

Etter å ha beregnet ditt totale energibehov, utformer de det beste systemdesignet for ditt depot. Dette inkluderer alt fra layout til ladeinfrastruktur. Videre benytter de avansert programvare for å utføre energioptimalisert ruteplanlegging, slik at for eksempel din eCitaro alltid kjører så effektivt som mulig.

Når transportfirmaer ser mot en elektrisk fremtid, kan utfordringene virke mange. Oppdatering av depoter, ruteplanlegging tilpasset rekkevidde, og oppsett av ladestasjoner, er bare noen av de mange aspektene som må vurderes. Våre konsulenter hos Bertel O. Steen Lastebil og buss vil også være behjelpelig på det du måtte lure på om elektromobilitet og overgangen til en elektrisk bussflåte.

Illustrasjon som viser Mercedes-Benz visjon av fremtiden for emobilitet

eCitaro er hjertet av elektromobilitet

eCitaro er stjernen i elektrifiseringen av bybussflåter. Men dens fulle potensial kan kun nås når den er en del av et helhetlig konsept. Fra infrastrukturplanlegging til digitale tjenester setter Mercedes-Benz standarden for nullutslipp i offentlig transport, med mål om å skape mer beboelige byer.

Mercedes-Benz eCitaro har allerede bevist sin styrke i daglig drift i Tyskland og er nå klar til å forme fremtiden for offentlig transport i hele Europa. Med første leveranser på vei, markerer eCitaro en ny æra innen bussbygging, hvor driftssikkerhet, hverdagslig tilgjengelighet, og kjøresikkerhet møter strenge utslippskrav.

Oversiden av en eCitaro

Oversiden av en Mercedes-Benz eCitaro, hvor man kan se noe av det elektriske opplegget